Obce na Volyni
Týlavka

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Křemenec
Mapová síť 2I9