Obce na Volyni
Trokoviče

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Žitomír
Mapová síť G23