Obce na Volyni
Šumsk

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Křemenec
Mapová síť 2I10
Rok založení 1898
Max. počet čs. obyvatelstva 99 v letech 1887–1914
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

ŘACH Antonín,

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Vostřel Alexandr, Kyril, Kačer Václav, Václav, Krejcar Tomáš, Václav,

Ostatní

Hofman Vladislav