Obce na Volyni
Stremihorod

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Kyjev
Mapová síť 2D23 Ukázat na mapě
Max. počet čs. obyvatelstva 170 v letech 1915–1939
Osobní svědectví
Osobní doklad

Související archiválie

Související osoby

  • Erbst Václav Francovič

    narodil se 25. května 1881 ve vesnici Stremihorod. Absolvoval základní školu. Rolník. Zpočátku sloužil v ruském vojsku v 26. záložním pluku. Dne 20. června 1915 vstoupil do československého vojska a již 28. června byl zařazen do 5. roty České družiny (nařízení č. 310 § 2).  Dne 20. února 1916 byl vyznamenán Řádem svatého Jiří 4. stupně (listina vyznamenaného č. 473953, nařízení č. 558 § 4). Ve stejný den získal hodnost svobodníka (nařízení č. 558 § 8). Dne 6. května 1916 byl přeřazen do služby do 1. roty druhého střeleckého pluku (nařízení č. 631 § 12). Dne 7. června 1917 byl přeřazen do služby do 7. roty (nařízení č. 416 § 17). Dne 11. června 1917 byl převelen na policejní oddělení.

Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 5 archiválií
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

Erbst Václav Francovič

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Černý Jaroslav, František, Erbs Josef,