Obce na Volyni
Skolobov

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Žitomír
Mapová síť 2F21
Průmyslové stavby a hospodářství
Větrný mlýn