Obce na Volyni
Tři Krčmy

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť
Osobní svědectví
Mapa, plán nebo seznam obyvatel obce
Dotazník 1992 - 1993
Archiválie S touto obcí souvisí celkem 1 archiválie