Obce na Volyni
Boletkovce

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť