Obce na Volyni
Romanovka

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť
Max. počet čs. obyvatelstva 56 v l. 1887–1914
Rodáci

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Jeniček Josef, Kozibrada Vladimír, Řehoř