Obce na Volyni
Radzivilllov

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Křemenec
Mapová síť 2I6
Rok založení 1869
Max. počet čs. obyvatelstva 184 v l. 1887–1914