Obce na Volyni
Ozerany Malé

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Ovruč
Mapová síť 2A19
Rok založení 1870
Max. počet čs. obyvatelstva 85 v l. 1887–1914