Obce na Volyni
Nikolajevka

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť
Rok založení 1870
Max. počet čs. obyvatelstva 29 v l. 1887–1914
Kulturní stavby
Kulturní dům
Spolky
Kapela
Divadelní kroužek
Knihovna
Rodáci

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Matějko Vilém, Morkes Alexander, Josef, Morkes Bohumil, František, Pirkl Václav, Vacek Antonín, Vacek Jaroslav, Zářecký Václav, Jan, Bachtík Vilém, František, Balšanik Stanislav, Bergmannová ( Borská ) Maria, Borská, Doleček Jan, Josef, Hostina Vladimír, Kováč Vojtech, Kovář Vilém, Martin, Kovář Vojtěch, Fridolin, Legner Vladimír