Obce na Volyni
Marianovka

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Ostroh
Mapová síť 3G12
Max. počet čs. obyvatelstva 209 v l. 1887–1914
Rodáci

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Konvalinka Jaroslav, Emil