Obce na Volyni
Malín Č.

Obec Český Malín byla založena v ukrajinské Volyni roku 1871 na pozemcích odkoupených od polského statkáře Kazimierze Sliwinskeho dvaceti rodinami z okolí LounŽatce a Rakovníka a postupně se rozrůstala. Byla zde postavena škola, kde se vyučovalo v českém jazyce.  V obci byla zřízena knihovna, dobrovolný hasičský sbor, ochotnický divadelní spolek, založena druhá (církevní) škola. Obec se rozvíjela díky pracovitosti a znalostem lidí, díky zavádění moderní zemědělské mechanizace a měla daleko vyšší úroveň, než okolní ukrajinské obce.

Podíl čs. obyvatelstva Samostatná ..
Újezd Dubno
Mapová síť F8 Ukázat na mapě
Rok založení 1870
Max. počet čs. obyvatelstva 448 v l. 1887–1914
Historická místa
Mučednická obec

Dne 13. července 1943 v ranních hodinách obsadily vsi Český Malín a sousední Ukrajinský Malín německé oddíly. Veškeré obyvatelstvo Českého Malína bylo vyhnáno na ulice, kde byli odděleni starci, ženy a děti od mužů. Po skupinách pak byli lidé odváděni do Ukrajinského Malína, odkud se již ozývala střelba. Někteří mladí muži byli přinuceni hnát ze vsi uloupený dobytek a odvážet nakradený majetek. V Ukrajinském Malíně Němci zahnali všechny muže a část žen po skupinách do kostela, školy a jiných budov, které polili hořlavinou a podpálili. Všichni, kteří se snažili utéci nebo vyskočit z oken, byli pobiti ranami z automatů a jiných zbraní. Většina starců, žen a dětí byla odvedena po skupinách nazpět do Českého Malína, kde jim bylo od velících důstojníků řečeno, že budou propuštěni. Místo toho byli však nahnáni do stodol a upáleni. Postupně Němci zapalovali i další budovy v obci. Zachránilo se pouze několik osob, které nebyly přítomny v obci, nebo které byly nuceny hnát uloupený dobytek a vézt nakradený majetek. Vesnice hořela týden, nalezené pozůstatky lidí byly pochovány ve společném hrobě na hřbitově v Českém Malíně. Zavražděno bylo z místních 104 mužů, 161 žen a 105 dětí do 14 let, dále 26 Poláků a 4 Češi, kteří v obci pobývali. Popelem lehlo 68 domů a 223 stodol.

Záminkou řádění bylo tvrzení Němců, že byli napadeni oddílem banderovců.[4]

Související archiválie

Pamětní deska
Záchrana Židů
Spolky
Hasičský spolek
Kapela
Škola České matice školské
Odbojové organizace
Blaník - buňka
Průmyslové stavby a hospodářství
Vodní mlýn
Mlékárna
Osobní svědectví
Kronika obce

Obec Český Malín byla založena v ukrajinské Volyni roku 1871 na pozemcích odkoupených od polského statkáře Kazimierze Sliwinskeho dvaceti rodinami z okolí LounŽatce a Rakovníka a postupně se rozrůstala. Byla zde postavena škola, kde se vyučovalo v českém jazyce. Roku 1884 byl vydán zákon, dle kterého muselo obyvatelstvo přejít na pravoslavné náboženství. V obci byla zřízena knihovna, dobrovolný hasičský sbor, ochotnický divadelní spolek, založena druhá (církevní) škola. Obec se rozvíjela díky pracovitosti a znalostem lidí, díky zavádění moderní zemědělské mechanizace a měla daleko vyšší úroveň, než okolní ukrajinské obce.

Související archiválie

  • Kronika obce Malín č.
    Reedici z původní knihy autora Martinovského J.A. provedl Petr Sazeček. Byl zachován originální  obsah i text  Brno 2013
    Rok: 1945, Zdroj: Martinovský J.A., Inventární číslo: IV000896

Související osoby

Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 5 archiválií
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

Zajíc Václav, Matěj,

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Martinovský Josef, Alois, Mendlík Vladimír, Josef, Mendlík Vladimír, Vladimír, Minařík Josef, Josef, Minařík Josef, Josef, Minařík Václav, Václav, Minařík Václav, Václav, Mynařík Leon, Josef, Myšák Josef, Pavel, Myšák Rostislav, Pelíšek Václav, Josef, Prýmek Josef, Re Josef, Josef, Re Josef, Vincenc, Rej Josef, Vincent, Řepík Jaroslav, Řepík Josef, Řepík Vladimír, Václav, Studený Václav, Vladimír, Studený Vladimír, Antonín, Šavel Václav, Václav, Tomáš Václav, Josef, Tomeš Václav, Uhlíř Václav, Vladimír, Uhlíř Vladimír, Vašata Boris, Josef, Veliký Arsen, Ondřej, Zajíc Josef, Josef, Zajíc Vladimír, Bohumil, Zeman Vladimír, Vincenc, Abert Alexandr, Adolf, Bešta Jaroslav, Jaroslav, Bešta Josef, Jaroslav, Bešta Viktor, Štěpán, Činka Antonín, Josef, Činka Josef, Josef, Činka Rostislav, Bedřich, Činka Slavek, Řehoř, Činka Viktor, Jan, Doležal Jan, Jan, Drbohlav Josef, Josef, Dus Josef, Josef, Fedorin Kamil, O., Flanderka Alexandr, Josef, Flanderka Vladimír, Josef, Gola (Gala) Jaroslav, Josef, Gala, Holomčík Viktor, Vladimír, Holomiček Václav, Cyril, Jandourek Josef, Vladimír, Jandourek Václav, Vladislav, Kapusťak Vladimír, Štěpán, Kechrt Jiří, Václav, Kechrt Josef, Anton, Kinšt Vladimír, Václav, Kopecký Josef, Josef, Kramský Josef, Josef, Krista Josef, Jan, Kubiček Václav, Alexandr, Kubíček, Kulhánek Antonín,

Ostatní

Zajíc Marie, Matěj, Dědek/Diedek

Vážení občané

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Zajíc Matěj, Josef,

Ostatní

Samcová Barbora, František, Zajícová