Obce na Volyni
Bělokoroviče

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Ovruč
Mapová síť 2B19