Obce na Volyni
Lipiny (N. Teremno 1930–1936)

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Luck
Mapová síť E7 Ukázat na mapě
Rok založení 1870
Historická místa
Záchrana Židů
Spolky
Hasičský spolek
Kapela
Škola České matice školské
Kulturní stavby
Škola
Kulturní dům
Církevní stavby
Katolický kostel
Osobní svědectví
Dotazník 1951

Související archiválie

Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 11 archiválií
Rodáci

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Melasová Marie, Kozáková, Mišak Jan, Jan, Mišak Viktor, Jan, Mišák Vladimír, Jan, Mišák (Myšák) Jan, Jan, Mlejnek Josef, Mlejnek Josef, František, Mlynek Josef, Josef, Myšák Vladimír, Pelant (Palant) Václav, Vincenc, Pritoljuk Vladislav, Fedor, Rebl Emanuel, Richter Ferdinand, Václav, Ružička Stanislav, Antonín, Ružička Václav, Antonín, Růžička Bohumil, Antonín, Růžička Václav, Řehák Bohumil, Jan, Slavík František, Josef, Slavík Karel, Josef, Slepička Vladislav, František, Šlitr Bohumil, Jan, Šlitr (Slitter) Stanislav, Jan, Šťastný Antonín, František, Šťastný František, Václav, Šťastný František,Václav, Šťastný Jan, Vicent, Štěpánek Boleslav, Jaroslav, Toman Vladimír, Tomaševská Anna, Josef, Valenta Jaroslav, Josef, Valenta Josef, Josef, Valenta Václav, Josef, Valoušek Josef, Josef, Valoušková Anna, Hajná, Valoušková Marie, Matějková, Vokračka Jaroslav, Rudolf, Vokračka Josef, Alojz, Vokráčka Vratislav, Rudolf, Vysocký Josef, Adam, Ajskner Antonín, Josef, Ajskner František, Josef, Blažek Vladislav, Vojtěch, Cajham Josef, Antonín, Cajham Josef, Ivan, Cajham Jozef, Cajham Stanislav, Václav, Cajhan Stanislav, Václav, Cajtler Josef, Bohuslav, Čepek Jaroslav, František, Géblová Anna, Janáčková, Hokeš Jaroslav, Vladislav, Hokešová Anna, Gelbová, Horáček Bohuslav, Horáček Jaroslav, Josef, Horáček Josef, Václav, Horáčková Marie, Horbač Jan, Michal, Hruška Josef, Josef, Janák Antonín, Vladislav, Janák Václav, Václav, Kašpar Václav, Ladislav, Kašparová Františka, Richterová, Kekert Stanislav, Antonín, Kekrt Antonín, Antonín, Kolovratník Josef, Václav, Kosek Josef, Václav, Košťál Jan, Josef, Košťál Jaroslav, Antonín, Kozák Jaroslav, František, Kozáková Anastazie, Bartejsová, Kozáková Emilie, František, Kreps Miroslav, Josef, Krupka Vladislav, Krupka Vladislav, František, Lamač Miroslav, Josef, Levický Vincent, František