Obce na Volyni
Lípa

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Dubno
Mapová síť 3G9
Rodáci

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Soldátek Vladimír, Androščuk Jevstachij, Jiří, Androščuk Timofej, Jiří