Obce na Volyni
Kursiky

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Mapová síť