Obce na Volyni
Krasilno

Podíl čs. obyvatelstva Samostatná ..
Újezd Dubno
Mapová síť F8 Ukázat na mapě
Rok založení 1874
Max. počet čs. obyvatelstva 100 v l. 1915–1939
Spolky
Kapela
Knihovna
Odbojové organizace
Blaník - buňka
Osobní svědectví
Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 1 archiválie
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

ŠTECH Václav

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Matušek Miroslav, Mencel Jaroslav, Miroslav, Najman Josef, František, Pasevič Vladimír, Alex., Peterka Jaroslav, Adolf, Peterka Petr, Josef, Rak Stanislav, Sodomka Anton, Sodomka Antonín, Václav, Svítek Emil, Vladimír, Šefel Antonín, Josef, Šefl Vladimír, Josef, Štech Josef, Štech Josef, Václav, Štěch Antonín, Václav, Beneš Antonín, Josef, Beneš Vladimír, Josef, Bílek Vladimír, Bílková Libuše, Cupalová, Bílková Libuše, Cupalová, Cislický Leon, Nikolaj, Holasek Josef, Antonín, Holasek Stanislav, Antonín, Holásek Augustin (Avhust), Holásek Jaroslav, Josef, Holásek Stanislav, Josef, Holásek ( Holášek ) Alexandr, Václav, Kreps Josef, Krištof, Liščinka Petr, Antonín, Lištinka,