Obce na Volyni
Kochanka

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Dubno
Mapová síť 3H7 Ukázat na mapě
Rok založení 1870
Max. počet čs. obyvatelstva 20 v l. 1887–1914
Osobní svědectví
Dotazník 1951

Související archiválie

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 3 archiválie
Rodáci

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Prajzent Ondřej, Šimek Josef, Josef, Šimon Jaroslav, Šimon Jaroslav, Antonín, Šrámek Boris, Josef, Šrámek Josef, Antonín, Fiala Vladimír, Jindřich, Kapeš Petr, Jan