Obce na Volyni
Horbaši Malé

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Žitomír
Mapová síť G22
Max. počet čs. obyvatelstva 34 v l. 1887–1914