Obce na Volyni
Florovka

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť
Rok založení 1892
Max. počet čs. obyvatelstva 75 v l. 1887–1914