Obce na Volyni
Falkovština

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Dubno
Mapová síť 3F8
Rok založení 1875
Max. počet čs. obyvatelstva 79 v l. 1887–1914
Odbojové organizace
Blaník - buňka
Rodáci

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Malušek Vojtěch, Josef, Matušek Vladimír, Josef, Matušek Vojtěch, Josef, Miller Miroslav, Alexandr, Miller Vladimír, Antonín, Najman Bohuslav, Antonín, Oberajter Vladimír, Václav, Peterka Adolf, Peterka Adolf, Josef, Peterka Antonín, Josef, Řehak Václav, Václav, Šalamoun Antonín, Antonín, Šalamoun Vladimír, Antonín, Šalomoun Josef, Antonín, Tislický Vladimír, Antonín, Tyslický Vladimír, Ždarský Vojtěch, Vincenc